past event: HOMO HOMINI LUPUS* YA DA YARINI UNUTMAKHOMO HOMINI LUPUS* YA DA YARINI UNUTMAK


İçinde bulunduğumuz dünya, korkakların birer lider, otokrat ve diktatör haline dönüşebildiği bir dünya. Korkak bir diktatörse, “nefretle” intikam almakta ve amacı şiddeti genelleştirmek. Çünkü şiddet olgusu genelleştikçe halklar sinmeye başlarlar ve zayıflarlar. Bu zayıflığın aksi kutbunda zayıflayan her bir birey, otoritenin gücüne güç katar. Cesur ve kahraman olan halksa, bu niteliklerini bir temsili kişiye aktarır ve korkak/aptal hale gelir. Demokrasi, aklın önüne geçmeye başlar. Yaşamında kendi varlığı ve amacıyla ilgili hiçbir karar almamış insanlar, sizin için ve size rağmen karar almaya başlarlar. Hayatları boyunca ne yapacakları doktrinlerle ve kutsal kitaplarla söylenmiş insanlar, otorite karşısında ne yapacağını bilemez. Kendi bilinçlenme olasılığını düşünemeyecek kadar silik bir yurttaş haline gelmiştir ya da getirilmiştir.
Tüm bu sorular ışığında sorgulayan “Homo Homini Lupus ya da Yarını Unutmak” sergisi şiddetin/otoritenin meşrulaştırılmasının nasıl işlediğini/yöntemlerini/sonuçlarını görünür kılınmasına ve buna dair farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Fırat Arapoğlu küratörlüğünde Antonio Cosentino, Deniz Aktaş, Eda Gecikmez, Ferhat K. Satıcı, Işıl Eğrikavuk, İnsel İnal, Murat Tosyalı, Olcay Kuş ve Pınar Öğrenci’nin çalışmalarının yer alacağı sergi 26 Nisan – 25 Mayıs tarihleri arasında m1886 Art Projects’de görülebilir.

ANTONIO COSENTINO
DENİZ AKTAŞ
EDA GECİKMEZ
YENİ ANIT
IŞIL EĞRİKAVUK
İNSEL İNAL
MURAT TOSYALI
OLCAY KUŞ
PINAR ÖĞRENCİ

KÜRATÖR: FIRAT ARAPOĞLU

past event: 1984

kalkarken gelen cevap / an answer arrives on living

120 x 90 cm
tuval üzerine yağlıboya / oil on canvas
2013, istanbul
kendi kaidesinde / an a firm pedestal 

120 x 90 cm
tuval üzerine yağlıboya / oil on canvas
2013, istanbul

Kamuoyuna duyurumdur:

19.02.2014

Yaklaşık 3 yıldır, Ubik, Gerçeklik Terörü, Ben Ölümü Eskittim Geliyorum sergilerinde, çeşitli etkinliklerde ve Siber Gnosis adlı derginin hazırlanmasında birlikte çalıştığım Periferi Kolektif grubundan ayrılmış bulunmaktayım. Bu tarihten itibaren grup adına yapılan hiçbir aktiviteden sorumluluğum bulunmamaktadır.

İlgilenenlere duyurulur.

Eda Gecikmez

past event: "Ödünç Alınmış Birliktelik / Borrowed Togetherness"


Eda Gecikmez’in 
“Ödünç Alınmış Birliktelik / Borrowed Togetherness adlı sergisi "Operation Room"da


Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”, Eda Gecikmez’in “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” adlı sergisine 18 Aralık 2013 – 26 Ocak 2014 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sanatçının gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ve tükettiğimiz görsel dili parçalayıp altında yatan anlamları düşsel formlarda araştırdığı sergisi, Pazar günleri hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”da gezilebilir.

Eda Gecikmez’in “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” adlı sergisi son yıllarda üzerinde yoğunlaştığı toplumsal cinsiyet, beden, kimlik gibi konuların gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ve tükettiğimiz görsel dil üzerinde gerçeküstücü bir tavırla çözümlemelerini yaptığı resim ve kolajlarından oluşuyor.

Ortak bir tarihe ya da dünyaya tanıklık eden ve kullanım değeri taşıyan imajların gösterge taşıyıcısı değerini bozguna uğratarak karara-bağlanamamazlıkla oynamak, tıpkı Ranciere’in belirttiği gibi gitgide hızlanan gösterge tüketimiyle işleyen bir toplumda göstergelerin okunma protokollerinin anlamını askıya almak bugünün sanatçılarının bozgunculuk yöntemlerinden biri. Bu yöntemler içinde belki de en çok kullanılan kolaj tekniği Eda Gecikmez’in çalışmalarının temelini oluşturur. Sanatçı sanatsal pratiğini şu şekilde dile getiriyor: “Farklı çevre ve alanlardan topladığım, özellikle günlük hayat içerisinde sıkça görmeye alıştığımız reklam afişleri, moda dergileri, AVM, rezidans broşürleri gibi görselleri bir nevi yapısöküm uygularcasına kesip parçalayarak sembolik olarak iktidarın bütünlük oluşturan dilini yıkmaya girişiyorum. Parçaları yeniden kurgularken bireysel perspektifimden açığa çıkan tüm meseleleri –bunlar toplumsal cinsiyet rolleri, beden politikaları, kapitalizm, kentsel dönüşüm, kimlik ve varoluş problemleri, kadınsal içgüdüler, fanteziler, bastırılmış duygular– açığa çıkarmaya çalışıyorum. Estetik olduğu kadar politik bir niteliğe ulaşan bozma eylemi ile söz konusu politik rejimin ve ideolojisinin üzerine kurulu görsel dili yıkmaya, tıpkı şairin dizeleri gibi ‘dile söyleyemeyeceğini söyletmeye’ çabalıyorum.”

Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room” Tel: 444 3 777
Adres: Güzelbahçe Sok. No:20 Nişantaşı, İstanbul

 ///

Eda Gecikmez is at "Operation Room" 
with her exhibition
“Ödünç Alınmış Birliktelik / Borrowed Togetherness”


The American Hospital Art Gallery “Operation Room” hosts Eda Gecikmez’s exhibition “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” between 18 December 2013 – 26 January 2014. The artist’s works in the exhibition disassemble the visual language used and encountered in everyday life and investigate its underlying meanings through imaginary forms.  The exhibition can be visited every day except Sundays between 10:00-19:00 at American Hospital Art Gallery, “Operation Room”.

Eda Gecikmez’s exhibition “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” brings together paintings and collage works that investigate issues around gender, body and identity that the artist has been focused on in recent years. In these works, she analyses these subject matters with a surrealistic approach on the visual language used and encountered in everyday life.
It is a common method of deconstruction among contemporary artists to disassemble sign value of images, which are witnesses of the world or a shared history and have a use value to play with their indeterminacy and suspend the protocols of reading signs, as Ranciere says, in a society that operates through consumption of signs, a process that is getting faster and faster all the time. Collage technique, which is perhaps the most common method for this, is the basis of Eda Gecikmez’s works. The artist explains her artistic practice as follows: “I collect images from publicity posters, fashion magazines, brochures of shopping centers and residences, particularly images that we are so used to see in everyday life, and I try to destroy symbolically the integrity of the language of power by cutting and fragmenting the images, deconstructing them in a way. When I am reconstructing the fragments, I try to reveal from my personal perspective all the issues that emerge – such as gender roles, body politics, capitalism, urban regeneration, identity and existential problems, female instincts, fantasies, repressed feelings. Through the act of deconstruction, which is political as much as aesthetical, I try to demolish the visual language established on the political regime in question and its ideology, as in the lines of the poet “to make the language say what it can’t say.”  
American Hospital Art Gallery “Operation Room” Tel: 444 3 777
Güzelbahçe Sok. No:20 Nişantaşı, İstanbul